apartments in kiev -  kievapartments.com.uaNIGHTS CLUBS IN KIEV UKRAINENAME ADDRESS OPEN
111 Victory Square, 1  221-7741 10.00 – 4.00
44 Kreshatik , 44, 279-4137 10.00. – 2.00
911 Politekhnicheskaya st. 24 hours
Androgine 26/2 Garmatnaya St., 4961983 20:00-06:00
Al Capone Konstantinovskaya st.26, 417-6658 Mon, Tue, - closed
Big Boy Club Garmatnaya st., 26/2 435-0613 8.00 - 6.00 (Mon. closed )
Bingo Victory pr., 112, 444-2555 9.00 - 7.00.
Brasillia Druzhby Narodov, 252-8224  
Buddy Guy Kreshatik, 15,
, 278-5577
 13.00 - 00:00
Buffalo Vishnyakovskaya st. 2/8, 565-65-59 from 12 a.m.
Bumerang 14 Radanskoy Ukraini St., 4344177 21:00-06:00
Cabaret Gospitalna st., 12, 294-30-06 9 p.m.-7 a.m
Carribean Club 4 Komminterna St. , 2444290 Monday- Friday 16:00,
Saturday-Sunday 18:00
Chicago Okipnoy st., 3, 517-7996  
Cinema Enthusiastov st., 1, 555-0641 Tue-Mon. from 10 p.m.
Console Timoshenko,19 24 hours
Cowboy club Kreshatik, 15 278-1717  
Desperados Artema st. 21, 216-3198  
Hollywood Frunze st., 134, 468-4068 Wed-Sun 9 p.m. – 6 a.m.
Joss Okipnoy st., 2, 516-8675  
Magma 34a Lesi Ukrainki St. 4517494 Daily
Matrix Kreshatik, 1/2, 279-82-02 8 p.m. – 5 a.m.
Maximym 12/37 Dekabristov St.
4517494
Daily
Millenium European Square, 279 82 02 9 p.m. – 6 a.m.
River Palace Naberezhnoye highway ph. 416-8204 Mon-Sun 12 p.m. – 7 a.m.
Safe 23 B. Vasilkovskaya St. 5360157 Daily
Saigon B.Vasilkovskaya st., 55 ph. 244-2237 Tue-Sun 10 p.m.-6 a.m.
Split Proreznaya st., 8, 235-6129 24 hours
Studio 54 Victory pr., 24, 2740953 11 p.m. – 6 a.m.
Sun-city Hydro Park  
Ultra Shchorsa st., 36, 269-2775 11 p.m.–10 a.m.
Vatra 5 Metallistov St. , 2416723 Daily, 12:00-05:00
kiev apartments
Copyright © kievapartments.com.ua 2003-2014
KievLux All Rights reserved.